Didgeridoospelen is het beheersen, reguleren en timen van de ademhaling.

De Didgeridoo

De remedie die apneu en snurken vermindert of laat verdwijnen heet circulaire ademhaling. Deze ademtechniek is onlosmakelijk verbonden met de Australische didgeridoo.

Wanneer deze techniek wordt toegepast op de didgeridoo kan een oneindig lange toon worden geblazen, immers de uitademing hoeft niet te worden onderbroken omdat er moet worden ingeademd, het gebeurt gelijktijdig.

Apneutherapie organiseert regelmatig 1 dagsworkshops didgeridoospelen en circulaire ademhaling waar u zich op kunt inschrijven.

Didgeridoo

Circulaire ademhaling op de didgeridoo

Elke keer wanneer er wordt ingeademd door de neus en tegelijkertijd door de mond lucht wordt uitgeperst vergt dit een zekere kracht (samentrekken) van de bovenste ademhalingsspieren (luchtpijp, gehemelte, huig).

De tong moet namelijk naar achteren om de keelklep af te sluiten zodat de lucht uit de nu afgesloten mondholte naar buiten kan worden geperst.

Op de didgeridoo komt het erop neer dat je je lippen op elkaar perst en de lucht met je wangen naar buiten perst. Door de tegendruk die je met je mond geeft heb je tijd om kort door de neus in te ademen.

Bij een goede beheersing van de circulaire ademhaling op de didgeridoo gaat de toon op de didgeridoo gewoon door terwijl er kort door de neus wordt ingeademd. 
Deze continue herhaling geeft een soort doedelzakeffect in de keelholte, de keel moet namelijk continu openstaan. 
De spieren worden daardoor enorm getraind, waardoor de spieren strakker worden en dus s'nachts minder gaan hangen of zelfs afsluiten.

Met didgeridoospelen worden de circulaire ademhalingsoefeningen hoorbaar gemaakt en geldt het als de laatste stap in de Apneutherapie: een toon blazen op de didgeridoo die continu blijft klinken.

Didgeridoospelen is ook leuk om te doen om dat je spelenderwijs de oefeningen doet en nog muziek maakt ook!

Wanneer er een aantal keren ingeademd kan worden terwijl de toon door blijft klinken, kan er gesproken worden over een beheersing van de circulaire ademhaling.

Waarom Didgeridoo spelen?

Enkele voordelen van het Didgeridoospelen:

  1. Het regelmatig bespelen van de didgeridoo is niet alleen een goede remedie tegen snurken en slaapapneu, maar ook een goede training van de mond, keel en longspieren.
  2. Regelmatig didgeridoospelen stimuleert het middenrif, traint de longen, de ademhalingsspieren (gehemelte, huig), tong en wangspieren.
  3. De circulaire ademhaling die nodig is om door het instrument CONTINU te blijven blazen is als het ware bodybuilding voor de bovenste weke ademhalingsspieren.
  4. Back to basic met het bespelen van de didgeridoo. Didgeridoospelen is de drukte van alledag even loslaten om te komen tot een sensationele oertoon die je geheel zelf produceert.
  5. Het bespelen van de didgeridoo heeft een positieve uitwerking op je body vanwege de stimulering van het middenrif, het geluid en de trillingen.
  6. Didgeridoospelen is het beheersen, reguleren en timen van de ademhaling.
  7. Je wordt je zeer bewust van je ademhaling. Mensen die hoog ademen of aan hyperventilatie lijden hebben veel baat bij het instrument.
  8. Didgeridoospelen is leerzaam en leuk. Bovendien bestaat er geen notenschrift voor de didgeridoo wat het instrument zeer toegangkelijk maakt.
  9. Naast het spelen van de basistoon kunnen er diverse Australische (dier)geluiden worden gespeeld (kangaroe, dingo en boemerang)

Voor degenen die van deze slaapproblemen af willen komen zonder neusmaskers, injecties, mondspray’s of operaties, maar wel de tijd willen nemen is didgeridoo spelen een effectieve medisch bewezen remedie.

© Apneutherapie | Alle rechten voorbehouden
Website door Benjamin Verkleij
Stuur een Whatsapp!